top of page
Fönsterlyften i Syd AB

" Fönster är vanligen stora och tunga, och förutsättningar behöver finnas för att kunna använda lyfthjälpmedel vid monteringen"

 

 - AFS 1998:1, 2-3 § och 9 §

Fönsterlyften i Syd AB utvecklar verktyg och personlig skyddsutrustning som förenklar och effektiviserar arbetsmoment vid arbete med fönster.

 

Våra produkter är framtagna för att förebygga arbetsmiljöskador och för att öka säkerheten på och kring arbetsplatserna.

 

Utgångspunkten i framtagandet av olika lösningar ligger främst på tidsbesparande lösningar, effektivisering, ergonomi och säkerhet. Vi riktar oss mot branscher inom: Glasmästeri, måleri, bygg, och fastighetsskötsel.

 

Våra lösningar tar vi fram i samarbete med glasmästare och andra aktörer som upplever konkreta problem vid fönsterarbeten.

 

En viktig del är att verktygen även ska passa in i det naturliga arbetsflödet som finns på de olika arbetsplatserna.​ 

Vår linje är att våra produkter ska främja både företagens målsättningar och samtidigt gynna fackmännen som använder dem.

 

Vi gör det möjligt för företagen att effektivisera både tidsmässigt och med personal, samtidigt som de säkerhetsmässiga och arbetsskadeförebyggande aspekterna ökar. 

 

För företagen innebär detta en ekonomisk besparing både på kort och llång sikt.

 

För fackfolk innebär detta att säkerheten ökar och att de ergonomiska problemen 

undanröjs. Arbeten som tidigare setts vara speciellt svåra och jobbigga faller nu i stället in i det naturliga arbetsflödet hos arbetsstyrkan.

 

Vår ambition är att kontinuerligt ta fram och utveckla säkra och praktiska produkter för arbeten med fönster.

bottom of page