top of page

Fönsterlyften i Syd AB

Detta är en nyhetsblogg från Fönsterlyften i Syd AB. Här kommer vi att informera om nyheter såväl från oss men även från branschen i sin helhet.

Vi kommer att täcka aspekter som arbetsmiljö där arbetsskador och arbetsolyckor kommer att tas upp, och hur vi på bästa sätt försöker medverka till att underlätta för branschen inom detta område. Vi kommer även att belysa lagändringar inom arbetsmiljö och följa arbetsmiljöverket i deras arbete kring detta.

Här kommer vi också att ta upp andra intressanta nyheter som rör fönsterbyte /fönstermontage, renovering och ommålning av fönster.

Vi kommer även att informera om byggmässor, och andra evenemang som kan vara till nytta för dem inom branschen.

Vi hoppas att vi på så sätt kan verka till en positiv utveckling för branschen i sin helhet.

Med vänliga hälsningar,

Anders Möller

Fönsterlyften i Syd AB

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page